Poland

Chińczycy: Nasza szczepionka chroni przed wariantami wirusa

Szczepionka koncernu Sinopharm jest skuteczna przeciwko wariantom koronawirusa, w tym wariantowi, który wykryto w Wielkiej Brytanii - zapewni³ przewodnicz¹cy Chiñskiej Narodowej Grupy Biotechnologicznej (CNBG).

Yang Xiaoming w rozmowie z agencj¹ Xinhua zadeklarowa³, ¿e szczepionka Sinopharm jest skuteczna przeciwko wariantom koronawirusa po tym, jak takie same deklaracje z³o¿yli przedstawiciele koncernów Pfizer i Moderna.

- Dane zebrane dotychczas wskazuj¹, ¿e przeciwcia³a wytworzone przez nasze szczepionki mog¹ chroniæ przed wszystkimi wirusami wyizolowanymi w ró¿nych czêœciach œwiata - powiedzia³ Yang.

Przewodnicz¹cy Chiñskiej Narodowej Grupy Biotechnologicznej zapewni³ te¿, ¿e szczepionka jest bezpieczna.

- Biolodzy w Chinach mówi¹, ¿e pracujemy nad szczepionkami, które podamy naszym rodzinom. To jest nasz cel i to pokazuje nasze zaufanie (do szczepionek) - stwierdzi³.

W Chinach na COVID-19 zosta³o ju¿ zaszczepionych ok. 15 mln osób.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe