Poland

Cała S19 od Lublina do Rzeszowa w budowie

Symbolicznym wbiciem opaty rozpoczto 10 lipca budow ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 na pnoc od Rzeszowa.

Prace ruszyy od wza Kamie do wza Sokow Maopolski Pnoc (dugo ok. 8 km).Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i buduj. Budimex S.A. zaprojektowa ten odcinek drogi ekspresowej S19, uzyska decyzj o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej (ZRID) i rozpocz budow. Do zada wykonawcy nalee bdzie take opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uytkowanie.Warto kontraktu wynosi 286,4 mln z brutto. Zakoczenie budowy planowane jest w kwietniu 2022 r.

Odcinek S19 Kamie Sokow Maopolski Pnoc zlokalizowany jest w powiecie rzeszowskim, na terenie miasta i gminy Sokow Maopolski oraz gminy Kamie. Dostpnodrogi dla uytkownikw bdzie zapewniona poprzez wzy drogowe Kamie i Sokow Maopolski Pnoc. Ruch lokalny bdzie si odbywa za pomoc drg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdw drogowych.

Tym samym w budowie jest ju odcinek S19 pomidzy Lublinem a Rzeszowem o dugoci 130 km. Cieszy widok wielkiego placu budowy, ktry jest potwierdzeniem sw: nie obietnice, a konkretne dziaania. Dziki tej drodze podr z Rzeszowa do Lublina, a nastpnie do Warszawy, zostanie skrcona o kilka godzin podkreli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S19 to fragment midzynarodowego szlakuViaCarpatia. W Polsce ma mie on dugo ponad 700 km i przebiega bdzie przez wojewdztwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Kierowcy korzystaj ju z kilku odcinkw S19: zachodniej obwodnicy Lublina oraz odcinka od Sokoowa Maopolskiego do Rzeszowa.130 km przyszej S19, od Lublina do Sokoowa Maopolskiego, jestw trakcie realizacji. Inwestycj podzielono na 12 odcinkw realizacyjnych, po sze w wojewdztwie lubelskim (czna dugo 75 km) i podkarpackim (55 km).

Na wszystkich trwaj ju prace w terenie o rnym zaawansowaniu wynikajcym z terminu otrzymania zezwolenia na realizacj inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawcy prowadz prace ziemne, powstaj obiekty mostowe, miejsca obsugi podrnych, a na niektrych fragmentach trasy prowadzone s roboty bitumiczne. Warstwa wica uoona jest ju na ok. 20 proc. trasy gwnej obwodnicy Janowa Lubelskiego.

Pierwszymi fragmentami trasyS19 kierowcy pojad w 2021 roku, a caoci w 2022 roku. Wwczas Rzeszw zyska poczenie drog ekspresow S19 nie tylko z Lublinem,ale rwnie z Warszawza spraw S17. Poczenie przez Lublin zastpi dotychczasowy szlak prowadzcy przez Radom, Opatw i Kolbuszow,czyli DK9.

Football news:

Henderson, de Bruyne, Pope and Ings is among the contenders for the award for the best player of the Premier League season
The Bundesliga plans to start the season on September 18 with a match between Bayern – Schalke or two Borussia
Barcelona announced 7 reserve team players for the match with Napoli. Dembele, Vidal and Busquets will not play
In the 80's, Lyon played in Ligue 2 and was not needed by anyone. Olas has built an economic Empire and created his own version of money ball
Van Persie joined the Lawyer's staff at Feyenoord as a striker coach
Monaco acquired defender Disasi from Reims for 13 million euros
Juve showed the guest uniform for the 2020/21 season