Poland

Budujmy z myślą o energooszczędności

Analizy Rzeczpospolitej

Dom energooszczdny w Gdasku zasilany m.in. energi soneczn

materiay prasowe

Dla przecitnego Polaka inwestycja w dom to decyzja na cae ycie, jeli nie na pokolenia. Nowe warunki techniczne zabezpieczaj t dugofalow perspektyw mwi Henryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych ISOVER.

Materia powsta we wsppracy z firm isover

Od nowego roku bd obowizywa zaostrzone przepisy dotyczce ochrony cieplnej budynkw. Czego bd dotyczyy nowe regulacje?

Zmiany dotycz podwyszonych wymaga wzakresie izolacyjnoci cieplnej przegrd budowlanych oraz spenienia okrelonych wskanikw zapotrzebowania budynkw na nieodnawialn energi. Jest to zwizane zwdraaniem wPolsce unijnego programu sukcesywnego zmniejszenia zuycia energii wbudownictwie iminimalizowania strat ciepa zpowodu sabo ocieplonych budynkw. Zmiany zostay zakomunikowane zponad siedmioletnim wyprzedzeniem iwprowadzane etapowo (wlatach 2014, 2017, 2021), co pozwolio firmom zbrany budowlanej na przygotowanie si do tego procesu.

Czy WT 2021 s wystarczajce, by myle oneutralnoci klimatycznej wPolsce w2050 r.?

Jak to wyciu bywa, przepisy mogyby by lepsze, ale wymaga to konsensusu wielu rodowisk. Wkilku miejscach mona byoby je uszczegowi. Na przykad pozostawiono dowolno wdoborze wentylacji grawitacyjnej, co sprawia, e moe by ona nieefektywna, ale zpewnoci s to zmiany, ktre przybliaj nas do spenienia zaoe Europejskiego Zielonego adu oraz projektu neutralnoci klimatycznej 2050. Duo zaley od tego, jak na zmiany bdzie reagowa rynek. Oczywicie rwnolegle niezbdne s zmiany wprzemyle energetycznym.

Dlaczego budownictwo jest tak wanym elementem na drodze do neutralnoci klimatycznej?

Energooszczdno budynkw to jedna znajskuteczniejszych inajwaniejszych metod osignicia neutralnoci klimatycznej do 2050 r. zarwno wPolsce, jak iwcaej Unii Europejskiej. Istniej co najmniej dwie drogi osignicia standardu zeroemisyjnego budynku. Pierwsza polega na uzyskaniu moliwie maksymalnej technicznie efektywnoci energetycznej budynku iwytworzeniu reszty potrzebnej energii zOZE. Druga polega na osigniciu optymalnego ekonomicznie standardu efektywnoci energetycznej budynku ipokryciu zapotrzebowania na energi zzeroemisyjnych sieci ciepowniczych lub elektroenergetycznych. Biorc pod uwag, jak wysoki popyt na nowe domy, mieszkania ibiurowce istnieje wPolsce, musimy ju dzi podnie standardy budownictwa.

Jaki wpyw na polsk gospodark bd miay te zmiany? Moemy onich mwi wkategoriach kosztw czy zyskw?

Jak wane s dla Polski inwestycje wefektywno energetyczn wbudynkach, mwi raport Konfederacji Lewiatan Impuls energii dla Polski", pokazujcy m.in., e tego typu dziaania mog zapewni dodatkowo 85 tys. miejsc pracy, wznaczcy sposb ograniczajc spowolnienie wsektorze budownictwa wywoane Covid-19. Raport inicjatywy Fala renowacji" pokazuje, e wwieloletniej perspektywie moe to by nawet 300 tys. miejsc pracy. Nie moemy zapomina oefektach, ktre bardzo trudno wtym momencie estymowa, ale mona si ich spodziewa, czyli wzrost jakoci polskiego budownictwa, co za tym idzie wiksza konkurencyjno polskich nieruchomoci na rynku midzynarodowym, zmiany wpopycie na produkty budowlane dobrej jakoci czy spadek kosztw utrzymania nieruchomoci.

Czy strategia zmian wbudownictwie nie wyklucza inwestycji wOZE?

OZE ienergooszczdno wbudownictwie mog, anawet powinny si uzupenia. Zmniejszenie zapotrzebowania nowoczesnych budynkw na energi sprawia, e odnawialne rda energii mog by efektywne przy mniejszym poziomie inwestycji. Znaczco te zwikszamy szans, by budynek sta si samowystarczalny, czyli generowa energi (np. za pomoc fotowoltaiki) wtakiej iloci, by wokresie roku zbilansowa zapotrzebowanie zprodukcj energii.

Czy wprowadzenia zmian nie powinnimy wstrzyma ze wzgldu na kryzys?

Ostatnie decyzje Unii Europejskiej pokazuj wyranie, e inwestycje wZielony ad bd promowane jako sposb wyjcia zkryzysu. Bdzie si to wizao zdofinansowaniami iwsparciem ze strony UE. Mdre inwestycje zawsze byy skutecznym impulsem pobudzajcym gospodark. Wana jest te perspektywa mieszkaca waciciela domu. Ceny energii bd wci rosy, musimy si jako spoeczestwo na ten wzrost przygotowa. Dla przecitnego Polaka inwestycja wdom czy mieszkanie to decyzja na ycie, jeli nie na pokolenia. Ztego wzgldu na domy musimy patrze wtakiej perspektywie. Dbao ojako iprzygotowanie budynkw do nowej rzeczywistoci, jak determinuj globalne problemy klimatyczne, to dbao owarto tych budynkw za kilkadziesit lat. Obecnie udzielane kredyty hipoteczne bd spacane mniej wicej do 2050 r. Odkadanie zmian orok to kolejne 200 tys. mieszka, ktre mog szybciej si zestarze energetycznie.

Czy mieszkaniec domu wybudowanego zgodnie zWT 2021 realnie odczuje t rnic?

Najszybciej odczuwalne dla mieszkacw bd zmiany wwysokoci miesicznych rachunkw za energi. Ponadto, odpowiedni komfort cieplny jest bezporednio zwizany znaszym zdrowiem isamopoczuciem. Wspomniane wczeniej ryzyko spadku wartoci nieruchomoci budowanych wstarym standardzie jest trudne na ten moment do prognozowania wczasie, ale do mylenia mog nas skoni obecne ceny nieruchomoci zbudowanych wtechnologii tzw. wielkiej pyty.

Materia powsta we wsppracy z firm isover

Football news:

Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the
🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji
Tebas about klasiko: the Game of the best teams in the world. The most important match of club football
Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team