Poland

Brytyjczycy zaszczepili w sobotę niemal pół miliona osób

Do soboty zaszczepiono w Wielkiej Brytanii co najmniej 6,3 mln osób. Tylko w ci¹gu ostatniej doby pierwsz¹ dawkê otrzyma³o niemal 500 tysiêcy osób.

Najnowsze dane wskazuj¹, ¿e w ci¹gu ostatnich 24 godzin w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmar³o 610 chorych. Odnotowano 30 004 nowe przypadki zaka¿eñ.

Poinformowano tak¿e, ¿e od pocz¹tku akcji szczepieñ, pierwsz¹ dawkê otrzyma³o 6 353 321 Brytyjczyków. Oznacza to wzrost o prawie pó³ miliona w stosunku do danych opublikowanych w sobotê. W ci¹gu ostatnich 48 godzin zaszczepiono niemal milion osób.

Minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock powiedzia³ w niedzielê, ¿e r

W rozmowie ze Sky News ostrzeg³ równie¿, ¿e Anglia jest „bardzo daleko, bardzo daleko” od zniesienia obostrzeñ, poniewa¿ liczba przypadków pozostaje „niewiarygodnie wysoka”.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)