Poland

Boniek o zwolnieniu Brzęczka: Decyzja przemyślana i dobra

Prezes PZPN Zbigniew Boniek w rozmowie z Onetem podkreœla, ¿e decyzja ws. zwolnienia Jerzego Brzêczka ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski by³a "dobra i przemyœlana skoro j¹ podj¹³".

18 stycznia PZPN poinformowa³, ¿e Brzêczek nie jest ju¿ selekcjonerem reprezentacji Polski. Selekcjoner zosta³ zwolniony z posady, a decyzjê w tej sprawie podj¹³ Zbigniew Boniek.

- Przemyœla³em pewne kwestie, popatrzy³em do przodu, co mo¿e siê wydarzyæ i uzna³em, ¿e trzeba post¹piæ w³aœnie w ten sposób - skomentowa³ w rozmowie z Onetem zwolnienie selekcjonera Boniek.

- Szkoda mi Jurka, to dobry cz³owiek, ale nie by³o wyjœcia. Jedziemy dalej - doda³.

Prezes PZPN doda³, ¿e w sprawie tej nie powie niczego wiêcej do godziny 15 w czwartek.

Na razie nie wiadomo kto zast¹pi Brzêczka na stanowisku selekcjonera.

Jerzy Brzêczek poprowadzi³ kadrê w 24 meczach - 12 z nich wygra³, 5 zremisowa³, 7 przegra³. Pod jego wodz¹ Polska awansowa³a na Euro 2020, ale wielu kibiców zarzuca³o selekcjonerowi, ¿e reprezentacja pozbawiona jest stylu i wypada Ÿle w meczach z silniejszymi przeciwnikami.

Football news:

Pioli about Milan in the 1/8 finals: Winning the Europa League gives you a ticket to the Champions League
Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti