Poland

Blażej Spychalski zakażony koronawirusem

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy B³a¿ej Spychalski poinformowa³, ¿e jest zaka¿ony SARS-CoV-2. "Pamiêtajcie proszê - maseczka, dystans, dezynfekcja" - napisa³.

Wyniki testu przeprowadzonego u Spychalskiego równie¿ okaza³y siê pozytywne.

"Dziêkujê za wszystkie przes³ane ¿yczenia szybkiego powrotu do zdrowia. Niestety COVID-19 przebiega u mnie w sposób objawowy" - napisa³ Spychalski.

Poprosi³ te¿ o zrozumienie, jeœli w najbli¿szym czasie nie bêdzie dostêpny telefonicznie.

"Pamiêtajcie proszê - maseczka, dystans, dezynfekcja" - zakoñczy³ swój wpis na Twitterze.

Football news:

Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result