Poland

Białoruś będzie produkować szczepionkę na COVID-19

Bia³oruœ zamierza uruchomiæ 30-31 marca masow¹ produkcjê rosyjskiej szczepionki Sputnik V na COVID-19 - informuje agencja TASS.

- Po pierwsze musimy zaszczepiæ ca³¹ populacjê kraju. Jeœli bêdziemy mieæ mo¿liwoœæ wyeksportowania szczepionki, dostarczymy j¹ na zagraniczne rynki - doda³.

Wiceminister zdrowia Bia³orusi przekonywa³, ¿e szczepionka Sputnik V jest "najskuteczniejsza", a "efekty uboczne s¹ minimalne". - Ale nie ignorujemy innych producentów. Negocjacje trwaj¹ - doda³.

Czeredniczenko nie wykluczy³, ¿e na Bia³orusi bêd¹ produkowane te¿ inne szczepionki na COVID-19.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again