Poland

Bezpieczny powrót pracowników – są wytyczne

Centralny Instytut Ochrony Pracy przygotowa wskazwki dla pracodawcw dotyczce organizacji pracy w czasie epidemii, przeciwdziaania zakaeniom i dziaania w razie wykrycia wirusa w firmie.

Szczegowe wskazwki, jak pracodawcy powinni radzi sobie z koronawirusem, CIOP opracowa we wsppracy z Pastwow Inspekcj Pracy na podstawie wytycznych zawartych w rozporzdzeniu Rady Ministrw z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia okrelonych ogranicze, nakazw i zakazw w zwizku z wystpieniem stanu epidemii.

CIOP zaleca przede wszystkim opracowanie planu dziaa dla ochrony zdrowia pracownikw w warunkach epidemii. Udzia w tym zadaniu powinni wzi nie tylko przedstawiciele kierownictwa pracodawcy, ale take przedstawiciele zaogi, lekarz medycyny pracy i specjalici ds. bhp. Chodzi o to, by plan dla danej firmy uwzgldnia specyfik jej dziaania, liczb pracownikw, infrastruktur, w tym uatwiajc skuteczne przeciwdziaanie rozprzestrzeniania si koronawirusa, ale take kontakty spoeczne pracownikw i interakcje z klientami i kontrahentami oraz wsplne korzystanie przez pracownikw ze wsplnych maszyn i narzdzi oraz pomieszcze sanitarnych.

Kolejnym krokiem jest ograniczenie liczby pracownikw przebywajcych jednoczenie na terenie zakadu pracy, a take zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra w czasie pracy. Ograniczenie liczby osb w windach i wprowadzenie jednostronnego ruchu na schodach.

Instytut zaleca wprowadzenie pracy w staych zespoach dwutrzyosobowych, monta przeroczystych przegrd midzy pracownikami a klientami i ograniczenie czasu bezporedniego kontaktu pracownikw do maksymalnie 15 minut. W przypadku koniecznoci bezporedniego kontaktu z osobami z zewntrz na terenie firmy CIOP zaleca rejestrowanie danych osb przychodzcych z zewntrz (imi i nazwisko, numer telefonu), take czasu ich wejcia i wyjcia, oraz informowanie ich o zasadach przeciwdziaania zakaeniom koronawirusem przyjtych w firmie. Za zgod osb wizytujcych instytut zaleca take pomiar ich temperatury.

Ze wzgldu na liczne obcienia psychospoeczne zwizane z epidemi CIOP wskazuje na potrzeb zapewnienia pracownikom wsparcia psychologicznego, w tym organizacj forum internetowego, na ktrym mog wyraa swoje obawy i zadawa pytania.

CIOP zaleca take pracodawcom stae komunikowanie si z pracownikami w zrozumiay dla nich sposb.

W razie wykrycia zakaenia pracownika instytut zaleca za opracowanie procedur majcych na celu wyizolowanie takiej osoby i wskazanie pracownikw, z ktrymi miaa kontakt, a take zgoszenie takiego przypadku do sanepidu.

Wytyczne mona znale na internetowej stronie instytutu: ciop.pl.

Football news:

Mikel Arteta: Mourinho was invited to make Tottenham the winning team
Failure of the VAR in the last English tour: on Thursday, all three decisions on penalties were recognized as mistakes
Zlatan Ibrahimovic: This is not my Milan. The club's ambitions are not what they used to be
Liverpool will only try to buy Tiago if one of the key players leaves
Jurgen Klopp: Salah has crazy statistics
Collina called on the judges to review the replays of disputed moments themselves
Pavel Nedved: real and city are contenders to win the Champions League, but Juve first have to pass Lyon