Poland

Betlej: Idą wybory prezydenckie, to czuć w turystyce

TURYSTYKA Biura podry

Fot. Bloomberg

Niewykluczone, e mamy ju sygnay, e poda na rynku wycieczek przewysza popyt. A do tego nadcigaj emocje zwizane z wyborami prezydenckimi, co moe le wry sprzeday w biurach podry wskazuje ekspert.

Jak pisze w najnowszym materiale analitycznym prezes Instytutu Badania Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej, podwyszony popyt na letnie wycieczki w 2020 roku sprzyja wysokim marom touroperatorw. W ostatnich tygodniach pojawiy si jednak sygnay, e sprzeda hamuje. Wynika to moe z czciowego zaspokojenia popytu. Byoby to zjawisko podobne do tego w roku 2018, kiedy znaczcy wpyw na sytuacj na rynku miaa ofensywa TUI Poland (duo towaru w niskiej cenie). W fazie first minute, czyli na jesieni 2017 roku, nie przeszkadzao to w osiganiu przez touroperatorw solidnych mar. W kolejnych miesicach okazao si jednak, e na podwyszon poda TUI Poland naoya si dodatkowa poda innych organizatorw, podnieconych znakomitymi rezultatami pierwszych miesicy sprzeday, co doprowadzio do gwatownego spadku cen.

Wedug szacunkw Traveldaty obecna sytuacja jest korzystniejsza ni w first minute 2018 roku, bo zarwno sprzeda, jak i mare, byy dotychczas wiksze. Chocia trzeba pamita, e na razie mamy do czynienia z rezerwacjami zyski spyn w miar realizowania wyjazdw przez organizatorw.

W obecnym sezonie TUI Poland nadal konsekwentnie realizuje strategi powikszania udziaw w rynku. Zwaszcza w wypadku taniego i rodzinnego wypoczynku w Turcji i Bugarii. Ostatnio te touroperator powiksza udziay w Egipcie, Albanii i na tunezyjskiej Derbie. Jak pisze Betlej, Traveldata podejrzewa, e TUI chodzi o zagwarantowanie sobie na rynku zorganizowanej turystyki znacznie silniejszej pozycji, nim nastpi powrt ekspansji tanich linii lotniczych. Jak przypomina autor, sytuacja na globalnym rynku zmierza do wchaniania sabszych ekonomicznie podmiotw przez silniejsze. Ilustruje to grafik, ktr ju przedstawia dwa lata temu. Krtko mwic, TUI nie chce by poarty, a przynajmniej nie zbyt szybko.

Std moe te wynika koncentracja touroperatora na rdowych rynkach tzw. Polski B, gdzie wyjazdy zorganizowane w biurami podroy duej zachowaj przewag popularnoci i na taniej ofercie do mniej kosztownych krajw, ktre skuteczniej bd opiera si konkurencji tanich linii ze wzgldu na ceny i z powodw organizacyjnych (np. brak pocze lub ich limitowana liczba do Egiptu, Turcji i Tunezji) opisuje Betlej.

Wedug niego konkurenci TUI Poland maj ograniczone moliwoci przebijania si na rynku ze swoj ofert. Dlatego moe si pojawi pokusa lub konieczno nadmiernego obniania cen, co zagrozioby rwnowadze popytu i poday. Nie mona przy tym liczy, e Polacy rusz po wycieczki do biur podry pod wpywem kolejnych wypat z kasy pastwa, jak 500+ na pierwsze dziecko, trzynasta emerytura czy zmniejszenie podatku PIT i tzw. zerowego PIT dla pracownikw do 26 roku ycia.

Mimo e rzd liczy, e bezprecedensowy (2 procent PKB) pakiet tych transferw pobudzi konsumpcj i zapobiegnie spowolnieniu w gospodarce, najprawdopodobniej [ten program] nie speni pokadanych w nim nadziei.

Popyt nie nada za poda

Betlej powica duy fragment materiau przypominajc, co pisa ju wczeniej na temat ewentualnego wpywu nowych transferw na rynek. Jak tumaczy, we wspczesnym wiecie popyt nie nada za poda. Dzisiaj mona dostarczy towary i du cz usug w nieomal dowolnej iloci i to czsto po koszcie kracowym zblionym do zera. Tak wic dla rozwoju poszczeglnych bran i gospodarki jako caoci kluczowy jest popyt, a dla jego tempa odpowiednia jego stymulacja. Tak mniej wicej uwaa te profesor Elbieta Mczyska prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, twierdzc w wywiadach: Mao tego, ten popyt generowany jest przez osoby mniej zarabiajce, bo to one natychmiast kieruj pienidze na rynek, gdy tymczasem lepiej zarabiajcy kumuluj je, przeznaczaj na rynek kapitaowy czy spekulacyjny, s ju obkupieni, wic korzy rynkowa w ich wypadku jest mniejsza. Popyt tworz masy, a nie najbogatsi.

Betlej cytuje Mczysk: Przedsibiorcy nie bd inwestowa, jeli nie bdzie popytu. Podstawowa bariera tego, e przedsibiorcy szczeglnie prywatni nie inwestuj, s wanie obawy o popyt.

Jak komentuje, wydaje si, e rzd zorientowa si w niekorzystnych skutkach swoich rozwiza i dlatego prbuje odwrci niekorzystne zjawisko. Std pomys na gwatowne podniesienie pacy minimalnej, wspierajcej sabo zarabiajcych, zwaszcza mieszkacw Polski B, projektowane wsparcie dla rolnikw i czternasta emerytura, ktra ma faworyzowa niskie uposaenia, eliminujc ze wiadcze emerytw najlepiej sytuowanych. Rwnie zapowiadany system rekompensat za podwyki cen energii elektrycznej ma i w tym samym kierunku przekonuje autor.

Saby wpyw nowych wypat i ulg na dynamik sprzeday detalicznej Betlej ilustruje wykresem. Pokazuje on rnice midzy kwartalnymi dynamikami wzrostu sprzeday detalicznej i PKB niektrych krajw UE w latach 2017-2019. () Zestaw uzupeniaj ssiedzi z zachodu i pnocy oraz strefa euro jako cao. Po lewej stronie zgrupowane s kraje z wasnymi walutami, a po prawej z euro.

Czy rzd bdzie prbowa zmian?

Wykres ten przedstawiamy jako taki, ktry moe by interesujcy dla organizatorw przy ich rozwaaniach dotyczcych moliwej dynamiki popytu. Ot okazuje si, e w warunkach relatywnie dobrego popytu w wikszoci krajw europejskich, przedstawionych tu czciowo cznie jako grupa pastw strefy euro, w ktrych nie ma istotnych mechanizmw wsparcia popytu, Polska prezentuje si poniej redniej, czyli de facto bardzo sabo. Bardzo sabo, gdy gospodarka dziaa w warunkach niemal monstrualnego programu wsparcia popytu tyle, e alokowanego w duym stopniu niewaciwie komentuje autor.

W tej sytuacji dodaje interesujce jest, czy rzd zdecyduje si na korekt programw i np. wprowadzi progi dochodowe lub inne ograniczenia w programie 500+ na pierwsze dziecko, czy te zaoferuje nowe ulgi dla rodzin uboszych (wyrwnanie rachunkw za prd ju zapowiedzia), a moe wprowadzi cakiem inne rozwizania?

Cz winy wyborach

Jednak jak dalej analizuje Betlej eby ludzie chcieli wydawa pienidze musz by optymistycznie nastawieni i widzie przyszo w rowych barwach, tymczasem jak pokazuj badania nastroje konsumenckie sabn. Sytuacje w tym zakresie przedstawia kolejny wykres sporzdzony przez Traveldat na podstawie bada wiodcej w tej dziedzinie agencji Kantar Public.

Jak wyjania Betlej, mona dostrzec, e do jesieni 2018 roku (termin wyborw samorzdowych) nie byo jednoznacznej przewagi adnej z grup w zakresie wyprzedzajcego optymizmu w udzielanych odpowiedziach, aczkolwiek mona wyrni dwa podokresy. S to okres pierwszej poowy 2017 roku, gdy odbiorcy mediw udzielali odpowiedzi najmniej optymistycznych, co mogo mie zwizek z wydarzeniami zapocztkowanymi w grudniu 2016 i w drugiej poowie 2017 i pierwszej poowie 2018 roku, gdy odpowiedzi duej czci tej grupy byy relatywnie optymistyczne.

Od jesieni 2018 roku, gdy nastpia seria kampanii wyborczych, odpowiedzi odbiorcw mediw sygnalizoway znacznie gorsze postrzeganie przyszego stanu budetw domowych. Odpowiedzi w tym zakresie pozostaych dwch grup byy do stabilne co odzwierciedla przekonanie, e budety domowe ich gospodarstw bd coraz korzystniejsze. Oznacza to, e grupa ta w nieduym stopniu podlega emocjom zwizanym z wyborczymi kampaniami.

Charakterystyczne jest, e regularni odbiorcy mediw maj skonno do pesymistycznego postrzegania przyszoci w czasie kampanii politycznych lub w okresach wzmoonej walki politycznej. Pech w tej sytuacji polega na tym, e osoby te chtniej przekadaj decyzje zwizane z podejmowaniem wyjazdw zagranicznych ni bardziej stabilna w postrzeganiu przyszoci gospodarstw domowych modzie w wieku 15 -19 lat (czonkowie rodziny z gosem z reguy niedecydujcym), czy sabiej z reguy sytuowane osoby z wyksztaceniem zasadniczym.

Jak na zakoczenie dodaje Betlej, wykres ma sygnalizowa, e moe wystpi kolejny okres (do wyborw prezydenckich), ktry moe spowodowa, e postrzeganie przez Polakw ich przyszej sytuacji ekonomicznej moe zahamowa popyt na usugi zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Football news:

Jose Mourinho: what happened to Dyer is not normal, he was dehydrated. If the League management doesn't care about the players, I don't
Jose went berserk twice during the match with Chelsea: ran over Lampard and ran to look for Dyer - he rushed to the toilet right during the game
Lampard on relegation from the League Cup: we Need to keep a positive attitude. Everything will come if Chelsea score second, leading the score
Call of nature, what can you do? Dyer explained why he ran to the dressing room during the match with Chelsea
Mourinho and Lampard shook hands before the penalty shootout. In the first half, they had a fight
Dest arrived in Spain to complete a transfer to Barca
Lionel Messi: I Am responsible for my mistakes. I wanted Barcelona to become stronger