Poland

Będą pozwy za zakażenie koronawirusem

W sdzie i urzdzie

Fotorzepa / Robert Gardziski

Lekarze i pacjenci mog liczy na zadouczynienia za zakaenie np. w domu pomocy spoecznej.

Drzewica, powiat opoczyski, wojewdztwo dzkie w domu pomocy spoecznej dochodzi do zakaenia 64 osb. 27 spord nich to obsuga, reszta pensjonariusze. Do rozwoju ogniska zakaenia doszo, mimo e w placwce od 10 marca wprowadzono m.in. zakaz odwiedzin.

W tej chwili nie mog powiedzie, kto przynis do DPS wirusa. Wiemy tylko, e pierwsz osob, u ktrej go wykryto, bya pielgniarka informowaa wicestarosta opoczyski Maria Barbara Chomicz.

Przypadkw zakaenia przez personel SARS-CoV-2 hospitalizowanych pacjentw czy pensjonariuszy domw pomocy spoecznej jest i bdzie wicej. Czy to oznacza, e czeka nas fala pozww przeciwko podmiotom, ktre powinny dba o zdrowie i ycie Polakw?

Procedury

Takie pozwy za bd medyczny bd organizacyjny na pewno si pojawi. A szansa ich powodzenia zalee bdzie od tego, czy uda si wykaza ewidentne bdy po stronie podmiotu medycznego mwi radca prawny Jolanta Budzowska specjalizujca si w sprawach bdw medycznych. W najwikszym skrcie, DPS czy szpital nie bdzie odpowiada za zakaenie, jeli wykae, e przestrzega procedur i zrobi wszystko, eby uchroni pacjentw przed chorob podkrela.

O jakich procedurach mowa? Chodzi chociaby o posiadanie i uywanie strojw ochronnych, maseczek czy rkawiczek jednorazowych, zmiany organizacji pracy, wyeliminowanie osb pracujcych w kilku orodkach czy wreszcie wydzielenie stref czystych.

Jestem daleka od uwalniania placwek zdrowotnych od odpowiedzialno z powodu braku sprztu. Jeli brak rodkw ochrony osobistej by zawiniony przez system, to podmioty lecznicze powinny rozwaa roszczenie regresowe w stosunku do Skarbu Pastwa. Trzeba jednak oddzieli kwesti obiektywnych przeszkd od ewidentnych zaniedba. A takim jest choby nieprzeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego z dopuszczon do pracy pielgniark. Po ogoszeniu stanu epidemii obowizkiem kadry zarzdzajcej kadej placwki byo wdroenie rozwiza, ktre zapobiegyby zakaeniom krzyowym mwi mecenas Budzowska.

Podmioty zdrowotne bd si broni przed uznaniem pozww, wskazujc, e nie miay narzdzi do weryfikowania stanu zdrowia personelu.

Zakaenia a testy

Gdyby si okazao, e lekarz bd pielgniarka zakazili dan osob koronawirusem, trzeba by rozway dwie kwestie: czy wiedzieli o tym, e s zakaeni, czy te, nie majc adnych objaww, udzielali wiadcze medycznych mwi z kolei Ewelina Jeglikowska, radca prawny z Kancelarii Adwokatw i Radcw Prawnych P.J. Sowiso & Topolewski S.K.A. w Poznaniu, ktra od wielu lat wiadczy pomoc prawn dla podmiotw leczniczych. W zwizku z tym, e testw na koronawirusa jest przeprowadzanych w Polsce wci za mao, w szczeglnoci jeeli chodzi o lekarzy, pielgniarki czy ratownikw medycznych, mona przyj, e wielu z nich, nie majc typowych objaww, stanowi potencjalne rdo zakaenia. W tej sytuacji trudno udowodni im win, a co za tym idzie znale podstaw do ubiegania si o odszkodowanie czy zadouczynienie za zakaenie dodaje.

A jeli dana placwka nie wdroya naleytych procedur?

Oczywicie procedury s wane i obowizuj w szpitalach, ale dziki nim nie mona wyeliminowa ryzyka zakaenia, jeeli personelowi medycznemu nie przeprowadza si testw na obecno wirusa. Nie ulega te wtpliwoci, e lekarze i pielgniarki powinni zakada maski ochronne, rkawiczki, korzysta ze rodkw do dezynfekcji itd. Problem w tym, e tych wszystkich rzeczy w szpitalach wci brakuje, a odpowiedzialnoci za taki stan rzeczy nie naley obarcza podmiotw leczniczych zauwaa mecenas Jeglikowska.

W chwili obecnej trudno bdzie wykaza win personelu, polegajc np. na nieprzestrzeganiu zasad wymiany rodkw ochrony indywidualnej zgodnie z obowizujcymi standardami. Za brak rodkw nie zawsze te odpowiada dyrekcja szpitala zaznacza adwokat Anna Koniuszko.

W ocenie mec. Jeglikowskiej sd, ktry miaby rozpoznawa pozew o odszkodowanie pacjenta za jego zakaenie koronawirusem w szpitalu, musiaby wic udzieli odpowiedzi na pytania: czy w szpitalu obowizyway procedury i wedug nich dziaano, czy szpital by zabezpieczony w rodki ochrony medycznej, a take kto odpowiada za takie zabezpieczenie szpitala.

W tym przypadku trudno udzieli jednoznacznej odpowiedzi, komu mona przypisa win. Niemniej ze wzgldu na to, i w ostatnich latach wiadomo prawna wrd pacjentw zdecydowanie wzrosa, uwaam, e pojawi si niekoniecznie zasadne powdztwa pacjentw przeciwko szpitalom o odszkodowania czy zadouczynienia uwaa mecenas Ewelina Jeglikowska.

W mojej ocenie pierwsze pozwy zo natomiast sami lekarze przeciwko szpitalom za bdy w zarzdzaniu. I bdzie to jak najbardziej uzasadnione. Zakaenia wrd personelu czsto s wynikiem bdw w organizacji, a wiele procedur ochronnych powstaje dopiero w efekcie oddolnych inicjatyw, zamiast pochodzi od kadry menederskiej mwi mecenas Budzowska.

Football news:

Rashford on the death of George Floyd: black Lives matter. We are important
Messi will not leave Barcelona for free in the summer. This clause in the contract is no longer valid
Manchester United have extended ighalo's loan until January 31, 2021
PSG can buy Milinkovic-Savic and Marusic from Lazio for 80 million euros
Niang is Interesting for Tottenham, but the move to Marseille is more real
Coutinho's agent: Philippe has a desire to return to the Premier League, but there have also been conversations with Bayern about next season
Bayern President on Sanaa: he plays in Nike cleats. If he goes to us, he will learn about the advantages of adidas