Poland

Awaryjne lądowanie Boeinga 777 w Moskwie

"Przyczyny techniczne" by³y przyczyn¹ awaryjnego l¹dowania Boeinga 777 na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie. Samolot linii Russia Airline lecia³ z Hongkongu do Madrytu.

Maszyna mia³a problemy z silnikiem.

Anonimowy informator z lotniska Szeremietiewo, gdzie samolot wyl¹dowa³, przekaza³  agencji Interfax, ¿e awaryjnego l¹dowania za¿¹da³a sama za³oga, po wyst¹pieniu problemów z jednym z kana³ów sterowania silnikami.

Podczas l¹dowania nikt nie dozna³ obra¿eñ. Ani Boeing, ani Russia Airline nie komentuj¹ zdarzenia.

Incydent wyst¹pi³  zaledwie tydzieñ po tym, jak w lec¹cym nad Denver w stanie Kolorado dosz³o do awarii jednego z silników. Krótko po starcie z samolotu odpad³a obudowa silnika, czêœci samolotu spad³y na miasto.

W innym podobnym  incydencie z 20 lutego samolot towarowy Boeing 747-200 wkrótce po starcie z Maastricht w Holandii tak¿e zgubi³ obudowê silnika, która zrani³a dwie osoby na p³ycie lotniska.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield