Poland

Awanse w kancelarii EY Law

Zbigniew Pindel otrzyma³ awans na stanowisko Associate Partnera a Jakub Organ na stanowisko Counsela (Senior Managera) - informuje kancelaria EY Law.

Zbigniew Pindel ma blisko 15 letnie doœwiadczenie zawodowe, a z kancelari¹ EY Law zwi¹zany od momentu jej powstania. Specjalizuje siê w doradztwie prawnym zwi¹zanym z procesami reorganizacyjnymi w spó³kach, prawem pracy, prawie pomocy publicznej i sporach. Kieruje Zespo³em ds. Compliance w EY Law oraz biurami EY Law w Krakowie, Katowicach oraz Wroc³awiu.

Jakub Organ ma kilkunastoletnie doœwiadczenie zawodowe, a w EY Law pracuje od 7 lat. Specjalizuje siê w doradztwie w zakresie transakcji fuzji i przejêæ (M&A), procesów reorganizacyjnych w grupach kapita³owych, prawa rynków kapita³owych oraz wsparciem przedsiêbiorców w rozpoczynaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci w Polsce.

Football news:

Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director
Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry