Poland

Australia: Prokurator generalny oskarżany o gwałt sprzed 33 lat

Christian Porter

© Commonwealth of Australia, CC BY 3.0 AU , via Wikimedia Commons

Christian Porter, australijski prokurator generalny ujawni³, ¿e to on zosta³ oskar¿ony o gwa³t, jakiego mia³ rzekomo dopuœciæ siê w 1988 roku na 16-letniej dziewczynie - informuje BBC. Porter zdecydowanie zaprzecza tym oskar¿eniom.

- Rzeczy, które mi siê zarzuca, nie wydarzy³y siê - zapewni³ w czasie konferencji prasowej w Perth.

- Nic z oskar¿eñ, które zosta³y opublikowane, nigdy siê nie wydarzy³o - doda³.

Kobieta, która mia³a zostaæ zgwa³cona przez Portera, z³o¿y³a zawiadomienie o gwa³cie w ubieg³ym roku. Po jej samobójstwie w czerwcu policja zamknê³a œledztwo w tej sprawie.

We wtorek policja poinformowa³a, ¿e w sprawie "brak jest dowodów", by nadal prowadziæ postêpowanie.

Football news:

UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible