Poland

Atak nożownika w Nicei. Dwie osoby nie żyją

AFP

Trzy osoby (dwie kobiety i mê¿czyzna) zginê³y, a kilkanaœcie zosta³o rannych w wyniku ataku no¿ownika w Nicei.

Do zdarzenia dosz³o oko³o 9 rano w pobli¿u bazyliki Notre Dame, w centrum miasta. Na miejscu jest policja. Zatrzymano sprawcê.

Minister spraw zagranicznych Gerald Darmanin poinformowa³, ¿e zwo³a³ sztab kryzysowy w zwi¹zku z wydarzeniami w Nicei. Do Nicei udaje siê prezydent Francji Emmanuel Macron.

Burmistrz Nicei Christian Estrosi poinformowa³ na Twitterze, ¿e by³ to atak terrorystyczny i ¿e mamy do czynienia z "islamofaszyzmem".

Football news:

I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo