Poland

Atak hakerów na laboratorium uniwersytetu w Oksfordzie

AFP

Laboratorium uniwersytetu w Oksfordzie, w którym trwaj¹ badania nad Covid-19, pad³o ofiar¹ cybergangu.

O w³amaniu jako pierwszy poinformowa³ "The Telegraph".

Gazeta pisze, ¿e hakerzy w³amali siê do laboratorium Wydzia³u Biologii Strukturalnej, nazywanego Strubi, gdzie prowadzone s¹ intensywne badania nad Covid-19.

Istnieje obawa, ¿e hakerzy bêd¹ usi³owali sprzedaæ wykradzione informacje.

Rzecznik uniwersytetu nie udzieli³ szczegó³owych informacji na temat w³amania. Potwierdzi³ jedynie, ¿e rzeczywiœcie do niego dosz³o i w sprawie trwa obecnie dochodzenie.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies