Poland

Apple zabiera się z Chin. W tle wojna handlowa

iPady i MacBooki mog¹ byæ produkowane w Wietnamie. Koncern Apple zwróci³ siê do swojego podwykonawcy, tajwañskiej firmy Foxconn, by przeniós³ tam czêœæ produkcji ju¿ w I po³owie 2021 roku – podaje agencja Reuters.

Foxconn to g³ówny partner Amerykanów, np. wytwarza 60-70 proc. iPhone`ów, g³ównie w chiñskich fabrykach, ale i w Indiach (iPhone 11) oraz Brazylii.

Apple stara siê dywersyfikowaæ produkcjê. Chce siê zarówno uniezale¿niæ od Foxconna (rozmawia o wspó³pracy m.in. z Luxshare Precision Industry i Wistronem), jak i Chin, na co wp³ynê³a wojna handlowa miêdzy tym krajem a USA (m.in. pojawianie siê taryf importowych) i wywo³ane koronawirusem k³opoty w œwiatowych ³añcuchach dostaw.

Football news:

Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball