Poland

Aplikacja Lidl Plus dyskryminuje klientów? Są skargi

Bloomberg

Uruchomiona niedawno w Belgii aplikacja Lidl Plus nie wszystkim si spodobaa. Pojawiy si gosy, e dyskryminuje osoby starsze.

Aplikacj Lidl Plus wietnie znaj polscy klienci Lidla. Stopniowo trafia ona take do klientw w innych krajach ostatnio pojawia si w Belgii, gdzie szybko zyskaa 300 tys. pobra. Lidl Plus daje klientom korzyci w postaci zniek, kuponw czy moliwoci przechowywania paragonw w formie elektronicznej. Jednak wszystkie te korzyci s dostpne tylko dla uytkownikw aplikacji, co w Belgii nie podobao si organizacji zrzeszajcej osoby starsze. Chrzecijaskie stowarzyszenie osb starszych OKRA zarzucio Lidlowi, e czonkowie stowarzyszenia (czy szerzej osoby starsze) podlegaj nowej formie dyskryminacji spoecznej.

Przedstawiciele organizacji wyjaniali belgijskiej gazecie Gazet van Antwerpen, e w tym wypadku wykluczenie cyfrowe wie si take z wykluczeniem finansowym, gdy osoby starsze nie maj dostpu do zniek i promocji, jakie s dostpne w aplikacji. W Belgii szacuje si, e jedna trzecia osb w wieku midzy 55 a 74 lat nigdy nie korzystaa z internetu.

Organizacja zoya skarg do rzdowej agencji promujcej rwne prawa. UNIA potwierdzia, e otrzymaa tak skarg i porwnuje j choby do sytuacji, w ktrej banki pobieraj wysze stawki za tradycyjne konta ni za e-konta. Dyrektor agencji Els Keytsman zastanawia si nawet, czy detalista nie mgby po prostu oferowa zniki wszystkim. Lidl broni si, e ma rne rodzaje zniek, a koncentruje si przede wszystkim na niskich cenach. Korzyci z aplikacji maj by dodatkowe w stosunku do niskich cen.

Odnoszc belgijski spr do polskich warunkw warto zauway, e na cenzurowanym byoby cakiem sporo sieci handlowych czysto elektroniczne karty lojalnociowe ma w tej chwili w Polsce nie tylko Lidl, ale choby i Rossmann. Rwnie te sieci, ktre maj bardziej tradycyjne programy lojalnociowe zachcaj dodatkowymi promocjami do instalowania aplikacji robi tak choby Tesco.