Poland

Amazon.pl już wystartował. Kusi darmowymi wysyłkami

Z zaskoczenia i bez oficjalnego og³oszenia amerykañski gigant uruchomi³ polski e-sklep.

Zgodnie z naszymi informacjami z weekendu Amazon.pl mia³ wystartowaæ na pocz¹tku mara, choæ zale¿nie od Ÿród³a pada³y daty od 1 do 7 marca.

Firma informuje, i¿ wszystkie zamówienia, których wartoœæ przekracza 100 z³ maj¹ darmow¹ wysy³kê, a strona g³ówna informuje o ponad stu milionach produktów w niskich cenach.

Dot¹d Polacy musieli kupowaæ przez Amazon.de, ale ju¿ wówczas mieli dostêpne najpopularniejsze u nas metody p³atnoœci czyli BLIK oraz szybki e-przelew, w tej opcji od Przelewy24. Polacy nie s¹ wielkimi fanami p³acenia kart¹.

Amazon oferuje tak¿e swoje flagowe produkty, czyli czytnik e-booków Kindle oraz g³oœnik Echo.

Póki co s¹ problemy z zalogowaniem siê, prawdopodobnie z racji du¿ego zainteresowania nowych u¿ytkowników. Nie wiadomo czy Amazon zaoferuje od razu Pakiet Prime z treœciami vide, promocjami oraz ekspresow¹ dostaw¹.

Football news:

Tuchel on Super League: The Chelsea owner doesn't have to apologize to me
Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism