Poland

Amazon krytykowany przez Muzeum w Oświęcimiu

Handel

Bloomberg

Makabryczna gra w szachy w serialu Hunters staa si powodem krytyki Muzeum w Owicimiu pod adresem Amazona. Gigantowi e-handlu dostao si te za zarabianie na sprzeday antysemickich publikacji.

Muzeum w Owicimiu ostro skrytykowao twrcw serialu Amazona Hunters. Serial, w ktrym gwn rol gra Al Pacino, opowiada fikcyjn histori o owcach nazistw w latach siedemdziesitych XX wieku, ktrzy odkrywaj, e w USA yj setki nazistw, ktrym udao si uciec sprawiedliwoci. Serial czaruje czarnym humorem, zaspokaja wszystkich mionikw krwi obficie lejcej si z ekranu, co dla niektrych jest przejawem zego smaku. Jedna ze scen sprawia jednak, e gos zabrao Muzeum w Owicimiu, ktre ostro skrytykowao twrcw za niecisoci historyczne.

- Auschwitz byo pene strasznego blu i cierpienia udokumentowanego w relacjach tych, ktrzy przeyli. Wymylenie faszywej gry w ludzkie szachy przez Hunters" to nie tylko niebezpieczna gupota i karykatura. To take ukon w stron tych, ktrzy zaprzeczaj Holokaustowi. Honorujemy ofiary, dbajc o dokadno faktw stwierdza Muzeum w tweecie.

Muzeum, w dyskusji pod tweetem, nieugicie stao na stanowisku, e historii zmienia nie mona i wymylanie gier, ktre nie miay miejsca w odniesieniu do prawdziwego miejsca zagady nie powinno mie miejsca. Jako alternatyw Muzeum zasugerowao, e twrcy powinni byli wymyli fikcyjny obz zagady. Notabene, twrcy serialu zrobili jedn rzecz wanie w ten sposb wszyscy bohaterowie serialu maj tatuae z numerami wyszymi ni 202 499 (najwyszy numer nadany winiowi Auschwitz), tak by na pewno nie zosta uyty numer prawdziwego winia.

Czytaj take:Amazon wycofa witeczne ozdoby ze zdjciami z Auschwitz

Twrca serialu, David Weil, odpowiedzia owiadczeniem, w ktrym napisa, e to historie jego babci, ktra bya winiark w Auschwitz byy w pewnym stopniu inspiracj dla tego co dziao si w serialu. Serial jednak, jak przypomnia twrca, nie jest dokumentem, ale fikcj, nawet jeeli inspirowan prawdziwymi wydarzeniami. A ta fikcja, wedug Weila stanowi prawdziw reprezentacj sadyzmu i przemocy, jakiej dopucili si nazici.

Na serialu kopoty Amazona si nie kocz. Muzeum zaatakowao giganta e-handlu take za to, e na Amazonie mona kupi antysemick propagand z czasw III Rzeszy. Muzeum podao dalej tweet Holocaust Educational Trust, w ktrym organizacja ta domaga si od Amazona, by wycofa ze sprzeday antysemick ksieczk dla dzieci autorstwa Juliusa Streichera, wydawcy antysemickiego pisma Der Strmer i wanego przedstawiciela nazistowskiego establishmentu straconego w Norymberdze za zbrodnie przeciwko ludzkoci.

Muzeum przypomniao w tweecie, e decydujc si na sprzeda takiej propagandy opublikowanej bez krytycznego komentarza lub kontekstu, naley pamita, e te sowa doprowadziy do Holokaustu, ale take do innych przestpstw nienawici.

- Uwaam, e zapewnienie dostpu do sowa pisanego jest wane, take do ksiek, ktre niektrzy mog uzna za budzce zastrzeenia owiadczy w odpowiedzi Amazon w cytowanym przez Reuters owiadczeniu. Gigant e-handlu doda take, e nie traktuje pochopnie cenzury ksiek. Amazonowi trzeba przyzna, e po skargach Muzeum wycofywa ze sprzeday np. ozdoby choinkowe z motywami z Auschwitz.

W serwisie Amazon mona bez problemu znale wiele antysemickich publikacji w sprzeday s nie tylko publikacje Juliusa Streichera, ale take Adolfa Hitlera.