Poland

Afryka: Ani jednej szczepionki z Zachodu. "Porażka moralna"

Jak podkreœli³ w rozmowie z BBC szef Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, na kontynent afrykañski nie dotar³a dotychczas ani jedna zachodnia szczepionka przeciw COVID-19.

Kolejna fala epidemii wci¹¿ nabiera rozpêdu, a Afryka nadal czeka na pierwsze szczepionki. Oczekuje siê, ¿e pierwsze 30 mln dawek dotr¹ na kontynent do marca. 

Jak podkreœli³ dyrektor WHO na Afrykê Matshidiso Moeti, s¹ one przeznaczone dla pracowników s³u¿by zdrowia i innych grup o wysokim priorytecie. W drugiej kolejnoœci szczepionki bêd¹ podawane innym grupom ryzyka.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zaznaczy³ tak¿e, ¿e na kontynent afrykañski nie dotar³a dotychczas ani jedna zachodnia szczepionka przeciw COVID-19. - Czeka na nie 1,3 mld ludzi. Œwiat znajduje siê na krawêdzi katastrofalnej pora¿ki moralnej - powiedzia³.

Na kontynencie afrykañskim odnotowano dot¹d oko³o 3,3 mln zaka¿eñ koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmar³o tak¿e ponad 82 tys. Afrykañczyków. 

Football news:

Man City have not lost in 27 consecutive games. Best streak since 2017
Guardiola has 200 wins in 273 games at the helm of Man City. Mourinho has so many wins in 309 games with Chelsea
Paul Pogba: We need to help people. Today I'm Paul Pogba, tomorrow I'm nobody. You need to use influence
De Bruyne came in 10th in the history of the Premier League in the number of assists - 77. The leading Giggs - 162
Willian: I really wanted to stay at Chelsea. Leaving for Arsenal is a difficult decision, there is a serious rivalry between the clubs
Kane will not leave Tottenham this summer. Clubs do not have the money for such large deals
Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them