Poland

92-proc. skok. Giełda tajwańska najlepsza na świecie

Od inauguracji prezydentury Donalda Trumpa cztery lata temu Taiex, referencyjny wskaŸnik gie³dy w Tajpej zyska³ 92 proc. w dolarach amerykañskich.

Takim rezultatem nie mo¿e pochwaliæ siê ¿aden z 93 globalnych indeksów monitorowanych przez Bloomberga. W tym czasie MSCI All-Country World Index wzrós³ o 53 proc.

Ten sukces gie³da tajwañska zawdziêcza m.in. konfrontacyjnej polityce Trumpa wobec Chiñskiej Republiki Ludowej.

Prawie dwie trzecie zwy¿ki indeksu Taiex wypracowa³ producent chipów Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., którego akcje podro¿a³y o blisko 300 proc.

Polityka Donalda Trumpa wobec Chin kontynentalnych wzmocni³a rolê Tajwanu jako globalnego centrum produkcji chipów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7