Poland

100 tys. zł grzywny za handel dopalaczami

Za handel takimi substancjami moe grozi do 100 tys. z grzywny. Bdzie to wykroczenie.

Samorzdy najbardziej odczuwaj negatywne skutki zaywania dopalaczy. Tymczasem brakuje przepisw, eby mogy z nimi skutecznie walczy. To wnioski, jakie pyn z najnowszego raportu, przygotowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwoci.

Co wic robi? Naley jak najszybciej zmieni przepisy. Projekt ju jest gotowy. Zyska pozytywn opini Biura Analiz Sejmowych. W dodatku miasto Leszno zoyo w tej sprawie do Sejmu petycj. Komisja uznaa j za zasadn i postuluje przyjcie projektowanych przepisw.

Pomimo wielu pozytywnych zmian legislacyjnych, gdy chodzi o walk z tzw. dopalaczami, nadal brakuje przepisw, ktre dawayby jednostkom samorzdu terytorialnego instrumenty do podjcia skutecznych dziaa przeciwko temu zjawisku.

Dlatego w ustawie o przeciwdziaaniu narkomanii ma si pojawi nowy rozdzia 6 b powicony zwalczaniu rodkw zastpczych przez jednostki samorzdu terytorialnego.

Na mocy zawartych w nim przepisw kady, kto w ramach lub pod pozorem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej udziela innej osobie dopalaczy, podlega grzywnie do 100 tys. z. Poniewa bdzie to wykroczenie, to postpowanie prowadzi ma bezporednio odpowiedni organ jednostki samorzdu terytorialnego.

Wjt, burmistrz lub prezydent miasta bd mogli wyda postanowienie o nakazaniu powstrzymania si od okrelonej dziaalnoci w razie uzasadnionego podejrzenia, e sprawca handluje dopalaczami (krtko mwic: zdecydowa o zamkniciu sklepu). Zreszt kady, kto dowie si o takim handlu, ma mie spoeczny obowizek zawiadomi o tym prokuratur, policj i stra gminn.

Samorzdowcy maj mie prawo do wystpowania w charakterze oskaryciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Orzekanie w ww. sprawach nastpuje na podstawie przepisw postpowania w sprawach o wykroczenia. Pamita naley, e sprawc wykroczenia moe by jedynie osoba, ktra ukoczya 17. rok ycia. Wobec osb modszych w gr wchodzi moe jedynie odpowiedzialno na zasadach okrelonych w ustawie o postpowaniu w sprawach nieletnich.

Czy to wystarczy? Eksperci, cho nie maj pewnoci, mwi, e od czego trzeba zacz. Walka z dopalaczami przypomina walk z wiatrakami. Wiele samorzdw ju w pocztkowej fazie funkcjonowania w Polsce tzw. dopalaczy zdecydowao si na podjcie dziaa majcych utrudni walk ze sprzeda tych rodkw. Przykady? W Warszawie oraz dzielnicach stolicy, a take w Nowym Targu, zakazano wynajmowania komunalnych lokali uytkowych oraz miejskich targowisk podmiotom, co do ktrych istniao podejrzenie, e mog prowadzi w tych miejscach handel takimi substancjami. Pierwsze prby walki z tzw. dopalaczami na poziomie parlamentu polegay na delegalizowaniu przy zastosowaniu ustawy o przeciwdziaaniu narkomanii niektrych skadnikw dopalaczy.

Rozwizania te byy jednak nieskuteczne, gdy poszczeglne zakazane skadniki bardzo szybko zastpowano legalnymi (nowymi) substancjami.

Football news:

Barcelona's Interest in Isak Increased after Koeman's appointment. Larsson has a high opinion of the player (Mundo Seportivo)
Manuel Pellegrini: When you play against Real Madrid and var, it's too much
PSV and Porto are Interested in Barcelona midfielder PUC. He doesn't want to leave the club
Puyol about Barcelona: If we want to win the championship, we need to perform very well
Schalke sacked Wagner. The team has not won the Bundesliga since January
Iacini on 3:4 with Inter: Even a draw would be an unfair result, given how many chances Fiorentina created
Ramos Pro 3:2 with Betis: the Referee tried his best and didn't do anything intentionally